Twoja przegl±darka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.0Terapia ultradĽwiękowaTherapeutic ultrasound
 

Nie obejmuje:
ultrasonografia diagnostyczna (nieinwazyjna) (88.71-88.79)
echokardiografia wewn±trzsercowa (komór serca) (ICE) (37.28)
wewn±trznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29);

 00.01Terapia ultradĽwiękowa naczyń głowy i szyiTherapeutic ultrasound of vessels of head and neck
 

Nie obejmuje:
Ultrasonografia diagnostyczna: Oka (95.13)
Ultrasonografia diagnostyczna: Głowy i szyi (88.71)
Ultrasonografia diagnostyczna: Ucha wewnętrznego (20.79)
UltradĽwiękowa(-e): angioplastyka naczyń innych niż wieńcowe (39.50)
UltradĽwiękowa(-e): embolektomia (38.01
38.02)
UltradĽwiękowa(-e): usunięcie błony wewnętrznej tętnicy (38.11
38.12)
UltradĽwiękowa(-e): trombektomia (38.01
38.02);

 00.02Terapia ultradĽwiękowa sercaTherapeutic ultrasound of heart
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna serca (88.72)
Terapia ultradĽwiękowa chorobowo zmienionego m. sercowego (37.34)
UltradĽwiękowa angioplastyka naczyń wieńcowych (00.66
36.09);

 00.03Terapia ultradĽwiękowa obwodowych naczyń krwiono¶nychTherapeutic ultrasound of peripheral vascular vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowych naczyń krwiono¶nych (88.77)
UltradĽwiękowa angioplastyka naczyń innych niż wieńcowe (39.50);

 00.09Inna terapia ultradĽwiękowaOther therapeutic ultrasound
 

Nie obejmuje:
UltradĽwiękowe: Kruszenie kamieni moczowych (59.95)
UltradĽwiękowe: Przezskórna nefrostomia z kruszeniemkamienia (55.04)
UltradĽwiękowe: Inna fizjoterapia (93.39)
Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradĽwiękowego (TULIP ) (60.21);

ICD9 wersja 5.36 obowi±zuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl