Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.2Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnychIntravascular imaging of blood vessels
 

Nie obejmuje:
procedury z wszczepami naczyniowymi
wiele naczyń poddanych terapii (00.40-00.43)
procedury diagnostyczne na naczyniach krwionośnych (38.21-38.29)
Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego (88.77)
Rezonans magnetyczny (MRI) (88.91-88.97)
Terapia ultradźwiękowa (00.01-00.09);

 00.21Obrazowanie wewnątrznaczyniowe zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowychIntravascular imaging of extracranial cerebral vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna głowy i szyi (88.71);

 00.22Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowejIntravascular imaging of intrathoracic vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna (nie inwazyjna) innych lokalizacji w klatce piersiowej (88.73);

 00.23Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowychIntravascular imaging of peripheral vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna (nie inwazyjna) obwodowego systemu naczyniowego (88.77);

 00.24Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń wieńcowychIntravascular imaging of coronary vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna (nie inwazyjna) serca (88.72)
Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE) (komór serca) (37.28);

 00.25Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń nerkowychIntravascular imaging of renal vessels
 

Nie obejmuje:
Diagnostyka ultrasonograficzna (nie inwazyjna)układu moczowego (88.75);

 00.28Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, inne określone naczyniaIntravascular imaging, other specified vessel(s)
 

 00.29Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, nieokreślone naczyniaIntravascular imaging, unspecified vessel(s)
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl