Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.3Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS]Computer assisted surgery [CAS]
 

Nie obejmuje:
zamontowanie obręczy stereotaktycznej (tylko) (93.59);

 00.31Chirurgia wspomagana komputerowo z TKComputer assisted surgery with CT/CTA
 

 00.32Chirurgia wspomagana komputerowo MRIComputer assisted surgery with MR/MRA
 

 00.33Chirurgia wspomagana komputerowo z fluoroskopiąComputer assisted surgery with fluoroscopy
 

 00.34Chirurgia wspomagana komputerowo bez obrazowaniaImageless computer assisted surgery
 

 00.35Chirurgia wspomagana komputerowo z użyciem wielu baz danychComputer assisted surgery with multiple datasets
 

 00.36Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
 

 00.39Inne rodzaje chirurgii wspomaganej komputerowoOther computer assisted surgery
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl