Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.4Procedury wspomagające zabiegi naczynioweAdjunct vascular system procedures
 

 00.40Zabieg na pojedynczym naczyniuProcedure on single vessel
 

Nie obejmuje:
Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29);

 00.41Zabieg na dwóch naczyniachProcedure on two vessels
 

Nie obejmuje:
Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29);

 00.42Zabieg na trzech naczyniachProcedure on three vessels
 

Nie obejmuje:
Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29);

 00.43Zabieg na czterech lub więcej naczyniachProcedure on four or more vessels
 

Nie obejmuje:
Pomost aortalno-wieńcowy (36.10-36.19)
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń krwnionośnych (00.21-00.29);

 00.44Zabieg na rozwidleniu naczyńProcedure on vessel bifurcation
 

 00.45Wprowadzenie jednego stentu naczyniowegoInsertion of one vascular stent
 

 00.46Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowychInsertion of two vascular stents
 

 00.47Wprowadzenie trzech stentów naczyniowychInsertion of three vascular stents
 

 00.48Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowychInsertion of four or more vascular stents
 

 00.49Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowychSuperSaturated oxygen therapy
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl