Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.6Procedury na naczyniach krwionośnychProcedures on blood vessels
 

 00.60[ brak kodu w wersji polskiej ]Insertion of drug-eluting stent(s) of superficial femoral artery
 

 00.61Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń przedmózgowych (zewnątrzczaszkowych)Percutaneous angioplasty of extracranial vessel(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka lub aterektomia innych naczyń nie wieńcowych (39.50)
Udrożnienie naczynia mózgowego metodą otwartą (38.01-38.02
38.11-38.12
38.31-38.32
38.41-38.42);

 00.62Przezskórna angioplastyka lub aterektomia naczyń wewnątrzczaszkowychPercutaneous angioplasty of intracranial vessel(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka lub aterektomia innych naczyń nie wieńcowych (39.50)
Usunięcie niedrożności naczynia mózgowego metodą otwartą (38.01-38.02
38.11-38.12
38.31-38.32
38.41-38.42);

 00.63Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnejPercutaneous insertion of carotid artery stent(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowe (39.50)
Wprowadzenie stentów powlekanych lekiem do naczyń obwodowych (00.55);

 00.64Przezskórne wprowadzenie stentu (-ów) do innej tętnicy przedmózgowej (zewnątrzczaszkowej)Percutaneous insertion of other extracranial artery stent(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowe (39.50)
Wprowadzenie stentów powlekanych lekiem do naczyń obwodowych (00.55);

 00.65Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowychPercutaneous insertion of intracranial vascular stent(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowe (39.50)
Wprowadzenie stentów powlekanych lekiem do naczyń obwodowych (00.55);

 00.66Przezskórna śródnaczyniowa balonowa angioplastyka naczyń wieńcowych [PTCA] lub aterektomia naczyń wieńcowychPercutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA]
 

 00.67Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowychIntravascular pressure measurement of intrathoracic arteries
 

Nie obejmuje:
Stenty naczyniowe powlekane
np. heparyną (39.90)
Wprowadzenie stentów naczyń mózgowych (00.63-00.65)
Wprowadzenie stentów tętnicy wieńcowej uwalniających leki (36.07)
Wprowadzenie stentów nie uwalniających leki: do tętnicy wieńcowej (36.06)
Wprowadzenie stentów nie uwalniających leki antyproliferacyjne: do naczynia obwodowego (39.90)
Wprowadzenie stentów nie uwalniających leki: w celu leczenia tętniaka (39.71 - 39.79);

 00.68[ brak kodu w wersji polskiej ]Intravascular pressure measurement of peripheral arteries
 

 00.69[ brak kodu w wersji polskiej ]Intravascular pressure measurement, other specified and unspecified vessels
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl