Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.7Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowegoOther hip procedures
 

 00.70Operacja rewizyjna stawu biodrowego z wymianą panewki i elementu udowegRevision of hip replacement, both acetabular and femoral components
 

Nie obejmuje:
Wymiana samej tylko panewki protezy (00.71)
Wymiana samego tylko trzpienia protezy (00.72)
Operacje rewizyjne wymiany stawu biodrowego
bliżej nie określona (81.53)
Operacje rewizyjne wymiany wkładki w panewce i/lub główki (protetycznej) kości udowej tylko (00.73);

 00.71Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewkowych i udowychRevision of hip replacement, acetabular component
 

Nie obejmuje:
Operacje rewizyjne stawu biodrowego z zastosowaniem zarówno elementów udowych jak panewkowych (00.70)
Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem jedynie elementów udowych (00.72)
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - bliżej nieokreślone (81.53)
Operacje rewizyjne ograniczone do wymiany tylko wkładki w panewce i/lub głowy kości udowej (00.73);

 00.72Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów udowych i panewkowychRevision of hip replacement, femoral component
 

Nie obejmuje:
Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewki stawowej (00.71)
Operacje rewizyjne z wymianą panewki i trzpienia (00.70)
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - bliżej nieokreślone (81.53)
Operacje rewizyjne z wymianą tylko wkładki w panewce i/lub głowy kości udowej (00.73);

 00.73Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą wkładki panewki i/lub protezy głowy kości udowejRevision of hip replacement, acetabular liner and/or femoral head only
 

 00.74Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenowąHip bearing surface, metal-on-polyethylene
 

 00.75Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalowąHip bearing surface, metal-on-metal
 

 00.76Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramicznąHip bearing surface, ceramic-on-ceramic
 

 00.77Operacje rewizyjne w obrębie stawu biodrowegoHip bearing surface, ceramic-on-polyethylene
 

 00.78Operacje stawu biodrowego
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl