Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
0 Procedury i zabiegi nie sklasyfikowane gdzie indziej (00)Procedures and interventions, not elsewhere classified
 00Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziejProcedures and interventions, Not Elsewhere Classified
 

 00.9Inne procedury i zabiegiOther procedures and interventions
 

 00.91Organ do przeszczepu od żywego spokrewnionego dawcyTransplant from live related donor
 

 00.92Organ do przeszczepu od żywego niespokrewnionego dawcyTransplant from live non-related donor
 

 00.93Organ do przeszczepu od zmarłego dawcyTransplant from cadaver
 

 00.94Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopowąIntra-operative neurophysiologic monitoring
 

 00.95Analiza toksykologiczna materiału biologicznego
 

 00.96Inne procedury i zabiegi diagnostyczno - lecznicze
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl