Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
1 Zabiegi w zakresie układu nerwowego (01-05)Operations on the nervous system
 04Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowychOperations on cranial and peripheral nerves
 

 04.0Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych i obwodowychIncision, division, and excision of cranial and peripheral nerves
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w jaskrze - inne (12.79)
Sympatektomia
ganglionektomia (05.21-05.29);

 04.1Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowymDiagnostic procedures on peripheral nervous system
 

 04.2Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowegoDestruction of cranial and peripheral nerves
 

 04.3Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowegoSuture of cranial and peripheral nerves
 

 04.4Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowychLysis of adhesions and decompression of cranial and peripheral nerves
 

 04.5Przeszczep nerwu obwodowego lub czaszkowegoCranial or peripheral nerve graft
 

 04.6Przemieszczenie nerwu obwodowego/ czaszkowegoTransposition of cranial and peripheral nerves
 

 04.7Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowychOther cranial or peripheral neuroplasty
 

 04.8Wstrzyknięcie do nerwu obwodowegoInjection into peripheral nerve
 

Nie obejmuje:
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego (04.2);

 04.9Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowychOther operations on cranial and peripheral nerves
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl