Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.22)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 55Operacje nerkiOperations on kidney
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
Nie obejmuje:
Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09,59.21-59.29,59.91-59.92)
Obejmuje:
Operacje miedniczki nerkowej

 56Operacje moczowoduOperations on ureter
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)

 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29,59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)

 58Operacje i zabiegi w obrębie cewki moczowejOperations on urethra
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
Obejmuje:
Operacje: gruczołów opuszkowo-cewkowych Cowpera
Operacje: tkanki okołocewkowej

 59Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowegoOther operations on urinary tract
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)

ICD9 wersja 5.22 obowiązuje od 2015-01-01
Copyright © 2012 - icd9.pl