Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.0Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowegoTransurethral clearance of bladder
 

Nie obejmuje:
Opróżnienie pęcherza przez nacięcie (57.19);

 57.1Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia)Cystotomy and cystostomy
 

Nie obejmuje:
nacięcie pęcherza i przetoka pęcherza jako wytworzenie dojścia przy operacji - pomiń kod;

 57.2Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia)Vesicostomy
 

Nie obejmuje:
Przezskórna cystostomia (57.17)
Inne cystostomie nadłonowe (57.18);

 57.3Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowegoDiagnostic procedures on bladder
 

 57.4Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowegoTransurethral excision or destruction of bladder tissue
 

 57.5Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowegoOther excision or destruction of bladder tissue
 

 57.6Częściowe wycięcie pęcherza moczowegoPartial cystectomy
 

 57.7Całkowite wycięcie pęcherza moczowegoTotal cystectomy
 

Obejmuje:
Całkowite wycięcie pęcherza z cewką moczową;

 57.8Inne zabiegi naprawcze w zakresie pęcherza moczowegoOther repair of urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Wczesne zaopatrzenie położniczego uszkodzenia pęcherza lub cewki moczowej (75.61)
Operacja naprawcza uchyłku pochwowego pęcherza (70.50-70.51)
Inne operacje z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (59.3-59.79);

 57.9Inne zabiegi i operacje pęcherza moczowegoOther operations on bladder
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl