Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.1Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa (cystotomia)Cystotomy and cystostomy
 

Nie obejmuje:
nacięcie pęcherza i przetoka pęcherza jako wytworzenie dojścia przy operacji - pomiń kod;

 57.11Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)Percutaneous aspiration of bladder
 

 57.12Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherzaLysis of intraluminal adhesions with incision into bladder
 

Nie obejmuje:
Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych (57.41);

 57.13Uretrocystoskopia i rozcięcie szyi pęcherza
 

 57.14Uretrocystoskopia i rozcięcie wrót uchyłka pęcherza
 

 57.17Przezskórna cystostomiaPercutaneous cystostomy
 

Nie obejmuje:
Usunięcie cewnika z przetoki nadłonowej (97.63)
Wymiana cewnika w przetoce nadłonowej (59.94);

 57.18Inne przetoki nadłonoweOther suprapubic cystostomy
 

Nie obejmuje:
Przezskórna cystostomia (57.17)
Usunięcie cewnika z przetoki nadłonowej (97.63)
Wymiana cewnika w przetoce nadłonowej (59.94);

 57.19Inna cystotomiaOther cystotomy
 

Nie obejmuje:
Przezskórna cystostomia (57.17)
Inne przetoki nadłonowe (57.18);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl