Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.2Zespolenie pęcherzowo-skórne (vesicostomia)Vesicostomy
 

Nie obejmuje:
Przezskórna cystostomia (57.17)
Inne cystostomie nadłonowe (57.18);

 57.21Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherzaVesicostomy
 

 57.22Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnejRevision or closure of vesicostomy
 

Nie obejmuje:
Zamknięcie cystostomii (57.82);

 57.29Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl