Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.3Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowegoDiagnostic procedures on bladder
 

 57.31Cystoskopia przez przetokę pęcherzowąCystoscopy through artificial stoma
 

 57.32Cystoskopia przezcewkowaOther cystoscopy
 

Nie obejmuje:
Cystoureteroskopia z biopsją moczowodu (56.33)
Pielografia wstępująca (87.74)
Cystoskopia w celu opanowania krwawienia po operacji pęcherza moczowego (57.93) lub stercza (60.94);

 57.33Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowegoClosed [transurethral] biopsy of bladder
 

 57.34Otwarta biopsja pęcherza moczowegoOpen biopsy of bladder
 

 57.35Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
 

 57.36Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
 

 57.37Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
 

 57.39Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inneOther diagnostic procedures on bladder
 

Nie obejmuje:
Cystografia (87.77)
Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego (91.31-91.39)
Ureterocystografia wstępująca (87.76)
Terapeutyczne rozszerzanie pęcherza (96.25);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl