Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.7Całkowite wycięcie pęcherza moczowegoTotal cystectomy
 

Obejmuje:
Całkowite wycięcie pęcherza z cewką moczową;

 57.71Radykalne wycięcie pęcherzaRadical cystectomy
 

Nie obejmuje:
Wycięcie pęcherza w ramach wytrzewienia miednicy u kobiety (68.8);

 57.72Wycięcie pęcherza radykalne u mężczyzny
 

 57.73Wycięcie pęcherza radykalne u kobiety
 

 57.74Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo
 

 57.75Wycięcie pęcherza proste laparoskopowo
 

 57.79Inne całkowite wycięcie pęcherzaOther total cystectomy
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl