Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 57Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowegoOperations on urinary bladder
 

Nie obejmuje:
Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29
59.91-59.92)
Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99);

 57.9Inne zabiegi i operacje pęcherza moczowegoOther operations on bladder
 

 57.91Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowejSphincterotomy of bladder
 

 57.92Rozszerzanie szyi pęcherza moczowegoDilation of bladder neck
 

 57.93Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowegoControl of (postoperative) hemorrhage of bladder
 

 57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowegoInsertion of indwelling urinary catheter
 

 57.95Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałeReplacement of indwelling urinary catheter
 

 57.96Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowegoImplantation of electronic bladder stimulator
 

 57.97Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowegoReplacement of electronic bladder stimulator
 

 57.98Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowegoRemoval of electronic bladder stimulator
 

 57.99Inne zabiegi w obrębie pęcherzaOther
 

Nie obejmuje:
Płukanie przez cystostomię (96.47)
Płukanie przez cewnik wprowadzony do pęcherza na stałe (96.48)
Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych (59.11)
Usunięcie cewnika z cystostomii (97.63)
Usunięcie cewnika z dróg moczowych (97.64)
Lecznicze rozdęcie (dystensja) pęcherza moczowego (96.25);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl