Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
10 Zabiegi w zakresie układu moczowego (55-59)Operations on the urinary system
 59Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowegoOther operations on urinary tract
 

 59.0Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowejDissection of retroperitoneal tissue
 

 59.1Nacięcie tkanki okołopęcherzowejIncision of perivesical tissue
 

 59.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowejDiagnostic procedures on perirenal and perivesical tissue
 

 59.3Sfałdowanie (plikacja) połączenia pęcherzowo cewkowegoPlication of urethrovesical junction
 

 59.4Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającejSuprapubic sling operation
 

 59.5Załonowe podwieszenie cewki moczowejRetropubic urethral suspension
 

 59.6Podwieszenie tkanek okołocewkowychParaurethral suspension
 

 59.7Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczuOther repair of urinary stress incontinence
 

 59.8Cewnikowanie moczowoduUreteral catheterization
 

Nie obejmuje:
Pielografia wstępująca (87.74)
Przezcewkowe usunięcie kamienia lub skrzepu z moczowodu (56.0);

 59.9Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowegoOther operations on urinary system
 

Nie obejmuje:
Nieoperacyjne usunięcie urządzenia wprowadzonego w celach leczniczych (97.61-97.69);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl