Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
11 Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych (60-64)Operations on the male genital organs
 60Zabiegi i operacje gruczołu krokowego (stercza) i pęcherzyków nasiennychOperations on prostate and seminal vesicles
 

Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77) Zakoduj także: Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego - inne (88.759)
Obejmuje:
Operacje w obrębie tkanki okołosterczowej;
Nie obejmuje:
Radykalne usunięcie pęcherza (57.71);

 60.0Nacięcie sterczaIncision of prostate
 

Nie obejmuje:
Drenaż tkanki okołosterczowej (60.81);

 60.1Zabiegi diagnostyczne stercza i pęcherzyków nasiennychDiagnostic procedures on prostate and seminal vesicles
 

 60.2Przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowegoTransurethral prostatectomy
 

Nie obejmuje:
Miejscowe wycięcie zmiany stercza (60.61);

 60.3Prostatektomia/ adenomektomia nadłonowaSuprapubic prostatectomy
 

Nie obejmuje:
Miejscowe wycięcie zmiany gruczołu krokowego (60.61)
Radykalne wycięcie gruczołu krokowego (60.5);

 60.4Prostatektomia załonowaRetropubic prostatectomy
 

Nie obejmuje:
Miejscowe wycięcie zmiany stercza (60.61)
Całkowite wycięcie stercza (60.5);

 60.5Prostatektomia radykalnaRadical prostatectomy
 

Nie obejmuje:
Radykalne wycięcie pęcherza (57.71);

 60.6Inne operacje gruczołu krokowegoOther prostatectomy
 

 60.7Zabiegi i operacje pęcherzyków nasiennychOperations on seminal vesicles
 

 60.8Nacięcie lub wycięcie tkanki okołosterczowejIncision or excision of periprostatic tissue
 

 60.9Inne zabiegi w zakresie sterczaOther operations on prostate
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl