Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
11 Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych (60-64)Operations on the male genital organs
 62Operacje jąderOperations on testes
 

 62.5Umocowanie jądra w mosznie (orchidopeksja)Orchiopexy
 

 62.50Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego laparoskopowo
 

 62.51Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny
 

Obejmuje:
Jednoczesna operacja przepukliny pachwinowej
jeżeli wykonano

 62.52Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu
 

 62.53Operacja Toreka (etap I/ etap II)
 

Obejmuje:
Jednoczesna operacja przepukliny pachwinowej
jeżeli wykonano

 62.54Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
 

Obejmuje:
Jednoczesna operacja przepukliny pachwinowej
jeżeli wykonano

 62.55Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego
 

 62.56Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra
 

 62.57Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej
 

 62.58Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl