Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
11 Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych (60-64)Operations on the male genital organs
 64Zabiegi i operacje prąciaOperations on penis
 

Obejmuje:
Operacje: ciał jamistych
Operacje: żołędzi
Operacje: napletka;

 64.4Zabiegi i operacje naprawcze i plastyczne prąciaRepair and plastic operation on penis
 

 64.41Szycie rany prąciaSuture of laceration of penis
 

 64.42Uwolnienie bolesnego wzwodu prąciaRelease of chordee
 

 64.43Wytworzenie prąciaConstruction of penis
 

 64.44Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonegoReconstruction of penis
 

 64.45Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwówReplantation of penis
 

 64.46Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie
 

 64.47Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem
 

 64.48Operacje zgięcia prącia
 

 64.49Operacje naprawcze prącia - inneOther repair of penis
 

Nie obejmuje:
Operacja spodziectwa/ wierzchniactwa (58.45);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl