Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
12 Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych (65-71)Operations on the female genital organs
 67Zabiegi na szyjce macicyOperations on cervix
 

 67.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie szyjki macicyDiagnostic procedures on cervix
 

 67.11Biopsja kanału szyjki macicyEndocervical biopsy
 

Nie obejmuje:
Konizacja szyjki macicy (67.2);

 67.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)Other cervical biopsy
 

Nie obejmuje:
Konizacja szyjki macicy (67.2);

 67.13Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
 

 67.19Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie szyjki macicyOther diagnostic procedures on cervix
 

Nie obejmuje:
Badanie mikroskopowe tkanki pobranej z szyjki macicy (91.41-91.49);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl