Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
12 Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych (65-71)Operations on the female genital organs
 69Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającymOther operations on uterus and supporting structures
 

 69.0Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicyDilation and curettage of uterus
 

Nie obejmuje:
Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy (69.51-69.59)
wyłyżeczkownie macicy po porodzie;

 69.1Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymującychExcision or destruction of lesion or tissue of uterus and supporting structures
 

Nie obejmuje:
Biopsja więzadła macicy (68.14);

 69.2Operacje aparatu zawieszającego macicęRepair of uterine supporting structures
 

 69.3Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)Paracervical uterine denervation
 

 69.4Zabiegi naprawcze macicyUterine repair
 

Nie obejmuje:
świeżego rozdarcia macicy w czasie porodu (75.50-75.52);

 69.5Aspiracyjne łyżeczkowanie macicyAspiration curettage of uterus
 

Nie obejmuje:
Regulacja miesiączki przez odessanie zawartości macicy (69.6);

 69.6Usunięcie treści miesiączkowej lub regulowanie cyklu miesiączkowego poprzez ten zabiegMenstrual extraction or regulation
 

 69.7Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnejInsertion of intrauterine contraceptive device
 

 69.9Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającymOther operations on uterus, cervix, and supporting structures
 

Nie obejmuje:
Rozszerzenie lub nacięcie szyjki macicy w czasie porodu (73.1
73.93);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl