Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
13 Operacje i zabiegi położnicze (72-75)Obstetrical procedures
 75Inne operacje położniczeOther obstetric operations
 

 75.0Wstrzyknięcie doowodniowe w celu wywołania poronieniaIntra-amniotic injection for abortion
 

Nie obejmuje:
Założenie czopka z prostaglandyną w celu wywołania poronienia (96.49);

 75.1Amniocenteza diagnostycznaDiagnostic amniocentesis
 

 75.2Transfuzja wewnątrzmacicznaIntrauterine transfusion
 

 75.3Inne wewnątrzmaciczne zabiegi na płodzie i owodniOther intrauterine operations on fetus and amnion
 

 75.4Ręczne wydobycie łożyskaManual removal of retained placenta
 

Nie obejmuje:
Aspiracja/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.52)
Rozszerzenie/wyłyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu (69.02);

 75.5Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicyRepair of current obstetric laceration of uterus
 

 75.6Zabieg naprawczy innego świeżego uszkodzenia położniczegoRepair of other current obstetric laceration
 

 75.7Ręczna lub instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzieManual exploration of uterine cavity, postpartum
 

 75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwyObstetric tamponade of uterus or vagina
 

Nie obejmuje:
Wzniecenie porodu przez rozszerzenie szyjki macicy (73.1);

 75.9Inne operacje położniczeOther obstetric operations
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl