Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 76Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzyOperations on facial bones and joints
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
Zabiegi na czaszce
mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99);

 77Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kościIncision, excision, and division of other bones
 

Nie obejmuje:
Laminektomia odbarczająca (03.09)
Operacja obejmująca: Zatoki nosa (22.00-22.9)
Operacja obejmująca: Ucho środkowe (19.0-19.55)
Operacja obejmująca: Kości i stawy twarzy (76.01-76.99)
Operacja obejmująca: Struktury stawowe (80.00-81.99)
Operacja obejmująca: Ucho środkowe/wewnętrzne (19.9-20.99)
Operacja obejmująca: Kości nosa (21.00-21.99)
Operacja obejmująca: Czaszka (01.01-02.99);

 78Inne operacje w obrębie kości, z wyjątkiem kości twarzyOther operations on bones, except facial bones
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
Zabiegi w zakresie kości twarzy (76.01-76.99)
Nacięcie i wycięcie struktur stawowych (80.00-81.99)
Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
Zabiegi na czaszce
mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99);

 79Nastawienie złamania i zwichnięciaReduction of fracture and dislocation
 

Obejmuje:
zastosowanie gipsu
klamry
wyciągu (drut Kirchnera) (gwóźdź Steimanna);
Nie obejmuje:
Wyłącznie fiksator zewnętrzny dla unieruchomienia złamania (93.51-93.56
93.59)
Zespolenie wewnętrzne bez nastawienia złamania(78.50-78.59)
Operacje na: kościach twarzy(76,70-76,79)
Operacje na: kościach nosa (21.71-21.72)
Operacje na: oczodole (76.78-76.79)
Operacje na: czaszce (02.02)
Operacje na: kręgosłupie (03.53)
Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.11-97.14)
Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.88)
Operacje na: wyłącznie wyciąg dla nastawienia złamania (93.41-93.46);

 80Nacięcie i wycięcie struktur stawowychIncision and excision of joint structures
 

Obejmuje:
Operacje na: torebce stawowej
Operacje na:chrząstce
Operacje na: wiązadłach
Operacje na: łąkotkach
Operacje na: błonie maziowej;
Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9);

 81Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawówRepair and plastic operations on joint structures
 

 82Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi rękiOperations on muscle, tendon, and fascia of hand
 

Obejmuje:
Zabiegi na: rozcięgnie
Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
Zabiegi na: pochewce ścięgnistej;

 83Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem rękiOperations on muscle, tendon, fascia, and bursa, except hand
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: rozcięgien
Operacje w zakresie: błon maziowych
kaletek i pochewek ścięgnistych
Operacje w zakresie: pochewek ścięgnistych;
Nie obejmuje:
Operacja w zakresie przepony (34.81-34.89)
Zabiegi w zakresie mięśni
ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych (15.01-15.9);

 84Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowegoOther procedures on musculoskeletal system
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl