Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 76Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzyOperations on facial bones and joints
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
Zabiegi na czaszce
mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99);

 76.0Nacięcie kości twarzy bez rozdzieleniaIncision of facial bone without division
 

 76.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości i stawów twarzyDiagnostic procedures on facial bones and joints
 

 76.2Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzyLocal excision or destruction of lesion of facial bone
 

Nie obejmuje:
Biopsja kości twarzy (76.11)
Wycięcie zmiany zębowej w szczęce (24.4);

 76.3Częściowe wycięcie kości twarzyPartial ostectomy of facial bone
 

 76.4Wycięcie i rekonstrukcja kości twarzyExcision and reconstruction of facial bones
 

 76.5Plastyka stawu skroniowo-żuchwowegoTemporomandibular arthroplasty
 

 76.6Inne zabiegi naprawcze w zakresie kości twarzy i zabiegi ortognotyczneOther facial bone repair and orthognathic surgery
 

Nie obejmuje:
Wycięcie i rekonstrukcja kości twarzy (76.41-76.46);

 76.7Nastawienie złamania kości twarzyReduction of facial fracture
 

Obejmuje:
Stabilizacja wewnętrzna;
Nie obejmuje:
Nastawienie złamania nosa (21.71-21.72);

 76.9Inne zabiegi w zakresie kości i stawów twarzyOther operations on facial bones and joints
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl