Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 77Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kościIncision, excision, and division of other bones
 

Nie obejmuje:
Laminektomia odbarczająca (03.09)
Operacja obejmująca: Zatoki nosa (22.00-22.9)
Operacja obejmująca: Ucho środkowe (19.0-19.55)
Operacja obejmująca: Kości i stawy twarzy (76.01-76.99)
Operacja obejmująca: Struktury stawowe (80.00-81.99)
Operacja obejmująca: Ucho środkowe/wewnętrzne (19.9-20.99)
Operacja obejmująca: Kości nosa (21.00-21.99)
Operacja obejmująca: Czaszka (01.01-02.99);

 77.0Wycięcie martwakaSequestrectomy
 

 77.1Inne nacięcie kości bez rozdzieleniaOther incision of bone without division
 

Nie obejmuje:
Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony (41.31
41.91)
Usunięcie mechanicznych implantów z kości (78.60-78.69);

 77.2Osteotomia klinowaWedge osteotomy
 

Nie obejmuje:
Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia (77.51);

 77.3Inne rozdzielenie kościOther division of bone
 

Nie obejmuje:
Operacje płodu ułatwiające poród (73.8)
Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego (03.01-03.09)
Przecięcie kości łonowych - pomoc przy porodzie (73.94)
Przecięcie mostka jako element operacji torakochirurgicznej - pomiń kod;

 77.4Biopsja kościBiopsy of bone
 

 77.5Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego i zniekształceń innych palcówExcision and repair of bunion and other toe deformities
 

 77.6Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kościLocal excision of lesion or tissue of bone
 

Nie obejmuje:
Biopsja kości (77.40-77.49)
Oczyszczenie otwartego złożonego złamania (79.60-79.69);

 77.7Wycięcie kości do przeszczepuExcision of bone for graft
 

 77.8Inne częściowe wycięcie kościOther partial ostectomy
 

Nie obejmuje:
Amputacja (84.00-84.19
84.91)
Wycięcie stawu (80.90-80.99)
Wycięcie końców kości związane z: usztywnieniem stawu (81.00-81.29)
Wycięcie końców kości związane z: artroplastyką (81.31-81.87)
Wycięcie chrząstki (80.5-80.6
80.80-80.99)
Wycięcie głowy kości udowej z równoczesnym zaprotezowaniem (00.70-00.73
81.51-81.53)
Częściowa laminektomia (03.01-03.09)
Wycięcie kości przy paluchu koślawym (77.51-77.59)
Częściowa amputacja - palec u ręki (84.01)
Częściowa amputacja - kciuk (84.02)
Częściowa amputacja - palec u nogi (84.11)
wycięcie żeber związane z operacją klatki piersiowej - pomiń kod
taki zabieg towarzyszący innej opieracji - pomiń kod;

 77.9Całkowite wycięcie kościTotal ostectomy
 

Nie obejmuje:
Amputacja kończyny górnej/dolnej (84.00-84.19
84.91)
Taki zabieg towarzyszący innej operacji - pomiń kod;

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl