Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 78Inne operacje w obrębie kości, z wyjątkiem kości twarzyOther operations on bones, except facial bones
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
Zabiegi w zakresie kości twarzy (76.01-76.99)
Nacięcie i wycięcie struktur stawowych (80.00-81.99)
Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
Zabiegi na czaszce
mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99);

 78.0Przeszczep kościBone graft
 

Nie obejmuje:
Zabiegi wydłużania kości (78.30-78.39);

 78.1Założenie zewnętrznego stabilizatora kościApplication of external fixator device
 

Nie obejmuje:
Inne unieruchomienie
ucisk i zabiegi przy ranie (93.51-93.59);

 78.2Zabiegi skracania kościLimb shortening procedures
 

 78.3Zabiegi wydłużania kościLimb lengthening procedures
 

 78.4Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kościOther repair or plastic operations on bone
 

Nie obejmuje:
Założenie unieruchomienia zewnętrznego (78.10-78.19)
Zabiegi wydłużania kości (78.30-78.39)
Zabiegi skracania kości (78.20-78.29)
Osteoartrotomia (77.3)
Rekonstrukcja kciuka (82.61-82.69)
Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej (34.74)
Przeszczep kości (78.00-78.09);

 78.5Stabilizacja wewnętrzna kości bez nastawienia złamaniaInternal fixation of bone without fracture reduction
 

Nie obejmuje:
Endoprotezoplastyka i artrodeza (81.00-81.85)
Przeszczep kości (78.00-78.09)
Zabiegi skracania kości (78.20-78.29)
Zamknięte/otwarte nastawienie złamania z lub bez stabilizacji wewnętrznej (79.10-79.19
79.30-79.59);

 78.6Usunięcie mechanicznych implantów z kościRemoval of implanted devices from bone
 

Nie obejmuje:
usunięcie gipsu
klamry
wyciągu (drut Kirchnera) (gwóźdź Steimanna) (97.88)
Usunięcie klamry czaszkowej lub aparatu halo (02.95);

 78.7Chirurgiczne złamanie kościOsteoclasis
 

 78.8Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie sklasyfikowane gdzie indziejDiagnostic procedures on bone, not elsewhere classified
 

Nie obejmuje:
Biopsja kości (77.40-77.49)
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego (88.94)
Badanie mikroskopowe wycinka z kości (91.51-91.59)
Scyntygrafia kości (92.14)
Badanie rtg układu kostnego (87.21-87.29
87.43
88.21-88.33)
Termografia kości (88.83);

 78.9Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kościInsertion of bone growth stimulator
 

Nie obejmuje:
Nieinwazyjne umieszczenie stymulatora wzrostu kości (99.86);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl