Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 83Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem rękiOperations on muscle, tendon, fascia, and bursa, except hand
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: rozcięgien
Operacje w zakresie: błon maziowych
kaletek i pochewek ścięgnistych
Operacje w zakresie: pochewek ścięgnistych;
Nie obejmuje:
Operacja w zakresie przepony (34.81-34.89)
Zabiegi w zakresie mięśni
ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych (15.01-15.9);

 83.0Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletkiIncision of muscle, tendon, fascia, and bursa
 

 83.1Nacięcie mięśnia, ścięgna i powięziDivision of muscle, tendon, and fascia
 

 83.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, łącznie z rękąDiagnostic procedures on muscle, tendon, fascia, and bursa, including that of hand
 

 83.3Wycięcie zmiany mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletkiExcision of lesion of muscle, tendon, fascia, and bursa
 

Nie obejmuje:
Biopsja tkanek miękkich (83.21);

 83.4Inne wycięcie w zakresie mięśnia, ścięgna i powięziOther excision of muscle, tendon, and fascia
 

 83.5Wycięcie kaletkiBursectomy
 

 83.6Szycie mięśnia, ścięgna i powięziSuture of muscle, tendon, and fascia
 

 83.7Rekonstrukcja mięśnia i ścięgnaReconstruction of muscle and tendon
 

Nie obejmuje:
rekonstrukcja mięśnia lub ścięgna związana z artroplastyką;

 83.8Inne zabiegi plastyczne w zakresie mięśnia, ścięgna, powięziOther plastic operations on muscle, tendon, and fascia
 

Nie obejmuje:
operacje plastyczne na mięśniach
ścięgnach lub powięziach związane z artroplastyką;

 83.9Inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletkiOther operations on muscle, tendon, fascia, and bursa
 

Nie obejmuje:
Nieoperacyjne: redresja (93.25-93.29)
Nieoperacyjne: rozciąganie (93.27-93.29);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl