Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
14 Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego (76-84)Operations on the musculoskeletal system
 84Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowegoOther procedures on musculoskeletal system
 

 84.7Dodatkowe kody zewnętrznych urządzeń stabilizującychAdjunct codes for external fixator devices
 

 84.72Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowyApplication of external fixator device, ring system
 

Nie obejmuje:
Urządzenie lub system jednopłaszczyznowy (84.71)
inne hybrydowe urządzenia lub systemy (84.73);

 84.721Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
 

 84.722Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl