Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
15 Zabiegi w powłokach ciała (85-86)Operations on the integumentary system
 85Operacje w zakresie piersiOperations on the breast
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii;

 85.0MastotomiaMastotomy
 

Nie obejmuje:
Aspiracja z gruczołu piersiowego (85.91)
Usunięcie wszczepu (85.94);

 85.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersiDiagnostic procedures on breast
 

 85.2Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersiExcision or destruction of breast tissue
 

Nie obejmuje:
Mastektomia (85.41-85.48)
Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka sutków (85.31-85.32);

 85.3Pomniejszająca plastyka sutka z podskórną mammektomiąReduction mammoplasty and subcutaneous mammectomy
 

 85.4MastektomiaMastectomy
 

 85.5Powiększająca plastyka piersiAugmentation mammoplasty
 

Nie obejmuje:
Jednostronna/ obustronna podskórna mammektomia/ wszczep (85.33
85.35);

 85.6MastopeksjaMastopexy
 

 85.7Całkowita rekonstrukcja piersiTotal reconstruction of breast
 

 85.8Inne naprawcze i plastyczne operacje piersiOther repair and plastic operations on breast
 

Nie obejmuje:
Powiększająca plastyka piersi (85.50-85.54)
Całkowita rekonstrukcja piersi (85.7)
Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka piersi (85.31-85.32);

 85.9Inne operacje w zakresie piersiOther operations on the breast
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl