Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
15 Zabiegi w powłokach ciała (85-86)Operations on the integumentary system
 85Operacje w zakresie piersiOperations on the breast
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii;

 85.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersiDiagnostic procedures on breast
 

 85.11Przezskórna igłowa biopsja piersiClosed [percutaneous] [needle] biopsy of breast
 

 85.12Otwarta biopsja piersiOpen biopsy of breast
 

 85.13Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią
 

 85.19Zabiegi diagnostyczne piersi - inneOther diagnostic procedures on breast
 

Nie obejmuje:
Kontrastowa mammografia (87.35)
Mammografia - inne (87.37)
Ręczne badanie piersi (89.36)
Badanie mikroskopowe materiału ze skóry (91.61-91.69)
Termografia piersi (88.85)
USG piersi (88.73)
Kserografia piersi (87.36);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl