Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
15 Zabiegi w powłokach ciała (85-86)Operations on the integumentary system
 85Operacje w zakresie piersiOperations on the breast
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii;

 85.2Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersiExcision or destruction of breast tissue
 

Nie obejmuje:
Mastektomia (85.41-85.48)
Jednostronna/obustronna pomniejszająca plastyka sutków (85.31-85.32);

 85.20[ brak kodu w wersji polskiej ]Excision or destruction of breast tissue, not otherwise specified
 

 85.21Miejscowe wycięcie zmiany piersiLocal excision of lesion of breast
 

Nie obejmuje:
Zamknięta igłowa/otwarta biopsja piersi (85.11-85.12);

 85.22Resekcja kwadrantu piersiResection of quadrant of breast
 

 85.23Subtotalna mammektomiaSubtotal mastectomy
 

Nie obejmuje:
Resekcja kwadrantu piersi (85.22);

 85.24Wycięcie ektopicznej tkanki piersiExcision of ectopic breast tissue
 

 85.25Wycięcie brodawki sutkowejExcision of nipple
 

Nie obejmuje:
Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej (85.24);

 85.26Wycięcie guza piersi - BCT
 

 85.29Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl