Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 87Diagnostyczne badania radiologiczneDiagnostic Radiology
 

 88Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewneOther diagnostic radiology and related techniques
 

 89Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanieInterview, evaluation, consultation, and examination
 

 90Badania mikroskopowe IMicroscopic examination-I
 

 91Badania mikroskopowe IIMicroscopic examination-II
 

 92Radioterapia, medycyna nuklearnaNuclear medicine
 

 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 94Zabiegi związane z psychikąProcedures related to the psyche
 

 95Oftalmologiczne i otologiczne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczneOphthalmologic and otologic diagnosis and treatment
 

 96Nieoperacyjna intubacja i płukanieNonoperative intubation and irrigation
 

 97Wymiana i usunięcie urządzeń terapeutycznychReplacement and removal of therapeutic appliances
 

 98Nieoperacyjne usunięcie ciała obcego lub kamieniaNonoperative removal of foreign body or calculus
 

 99Inne zabiegi nieoperacyjneOther nonoperative procedures
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl