Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 88Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewneOther diagnostic radiology and related techniques
 

 88.0Badanie rtg tkanek miękkich brzuchaSoft tissue x-ray of abdomen
 

Nie obejmuje:
Angiografia (88.40-88.68);

 88.1Inne badania rtg brzuchaOther x-ray of abdomen
 

 88.2Badanie rtg kości kończyn i miednicySkeletal x-ray of extremities and pelvis
 

Nie obejmuje:
Artrografia (88.32);

 88.3Inne badania rtgOther x-ray
 

 88.4ArteriografiaArteriography using contrast material
 

Obejmuje:
angiografia tętnic (arteriografia)
nakłucie tętnicy w celu podania kontrastu
radiografia tętnic (fluoroskopia)
arteriografia wsteczna;
Nie obejmuje:
Badanie radioizotopowe (92.01-92.19)
Diagnostyka USG (88.71-88.79)
Fluoroscencyjna angiografia oka (92.12);

 88.5Angiokardiografia przy użyciu kontrastuAngiocardiography using contrast material
 

Obejmuje:
nakłucie tętnicy i wprowadzenie cewnika w celu podania kontrastu
cineangiokardiografia
angiookardiografia selektywna;
Nie obejmuje:
Arteriografia tętnic płucnych
flebografia żył płucnych (88.43
88.62);

 88.6FlebografiaPhlebography
 

Obejmuje:
angiokardiografia żył
radiografia żył (fluoroskopia)
nakłucie żyły w celu podania kontrastu
wenografia z użyciem kontrastu
flebografia wsteczna;
Nie obejmuje:
Angiografia z użyciem badania radioizotopowego (92.01-92.19)
Badanie USG (88.71-88.79)
Fluorescencyjna angiografia oka (95.12);

 88.7Diagnostyczna ultrasonografiaDiagnostic ultrasound
 

Obejmuje:
Echografia
Nieinwazyjne ultradźwięki
Angiografia ultradźwiękowa
Ultrasonografia;
Nie obejmuje:
wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
ultradźwięki terapeutyczne (00.01 -00.09);

 88.8TermografiaThermography
 

 88.9Inne metody obrazowania diagnostycznegoOther diagnostic imaging
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl