Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 89Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanieInterview, evaluation, consultation, and examination
 

 89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanieDiagnostic interview, consultation, and evaluation
 

 89.1Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłówAnatomic and physiologic measurements and manual examinations -- nervous system and sense organs
 

Nie obejmuje:
Badanie słuchu (95.41-95.49)
Badanie wzroku (95.01-95.26)
Badanie fizykalne (89.7);

 89.2Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowegoAnatomic and physiologic measurements and manual examinations -- genitourinary system
 

Nie obejmuje:
Badanie fizykalne (89.7);

 89.3Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualneOther anatomic and physiologic measurements and manual examinations
 

Nie obejmuje:
Badanie fizykalne (89.7);

 89.4Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznikaCardiac stress tests, pacemaker and defibrillator checks
 

 89.5Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowegoOther nonoperative cardiac and vascular diagnostic procedures
 

Nie obejmuje:
ekg płodu (75.32);

 89.6Monitorowanie układu krążeniaCirculatory monitoring
 

Nie obejmuje:
monitoring ekg podczas operacji chirurgicznej - pomiń kod;

 89.7Badanie fizykalneGeneral physical examination
 

 89.8AutopsjaAutopsy
 

 89.9Czynności związane z nadzorowaniem postępowania
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl