Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 93.3Inne zabiegi fizjoterapeutyczneOther physical therapy therapeutic procedures
 

 93.31Usprawnianie w wodzie z udziałem fizjoterapeutyAssisted exercise in pool
 

 93.32Hydroterapia perełkowaWhirlpool treatment
 

 93.33Inna hydroterapiaOther hydrotherapy
 

 93.34DiatermiaDiathermy
 

 93.35Inne zabiegi ciepłoleczniczeOther heat therapy
 

 93.36Usprawnioanie układu sercowo - naczyniowegoCardiac retraining
 

 93.37Ćwiczenia przygotowujące do poroduPrenatal training
 

 93.38Złożona fizjoterapia bez podania jej elementówCombined physical therapy without mention of the components
 

 93.39Inna fizjoterapiaOther physical therapy
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl