Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 93.3Inne zabiegi fizjoterapeutyczneOther physical therapy therapeutic procedures
 

 93.38Złożona fizjoterapia bez podania jej elementówCombined physical therapy without mention of the components
 

 93.3802Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
 

 93.3803Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej - Metoda kierowanego nauczania Peto
 

 93.3804Metody reedukacji nerwowo -mięśniowej - Metoda Lehnert-Schroth
 

 93.3806Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
 

 93.3807Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
 

 93.3808Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
 

 93.3809Metody neurofizjologiczne - Metoda Castillo - Moralesa
 

 93.3810Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
 

 93.3812Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
 

 93.3814Metoda Bad Ragaz - Ring
 

 93.3816Metody terapii manualnej - Metoda Cyriaxa
 

 93.3818Metody terapii manualnej - Metoda Kaltenborna - Evjenta
 

 93.3821Metody terapii manualnej - Metoda Maitlanda
 

 93.3824Metody terapii manualnej - Terapia kraniosakralna
 

 93.3827Metody terapii manualnej - inne
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl