Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 93.5Inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranieOther immobilization, pressure, and attention to wound
 

Nie obejmuje:
Płukanie rany (96.58-96.59)
Zewnętrzny stabilizator (84.71-84.73);

 93.50Opatrzenie i unieruchomienie obrażeń w warunkach pozaszpitalnych
 

 93.51Założenie gorsetu gipsowegoApplication of plaster jacket
 

Nie obejmuje:
Założenie gorsetu Minerwy (93.52);

 93.52Założenie kołnierza szyjnego.Application of neck support
 

 93.53Założenie innego unieruchomienia gipsowegoApplication of other cast
 

 93.54Założenie szynyApplication of splint
 

Nie obejmuje:
Założenie lub przymiarka szyny okołozębowej (24.7);

 93.55Drutowanie zębówDental wiring
 

Nie obejmuje:
Założenie przyrządu ortodontycznego(24.7);

 93.56Założenie opatrunku uciskowegoApplication of pressure dressing
 

 93.57Założenie opatrunku na ranę - inneApplication of other wound dressing
 

 93.58Założenie spodni ciśnieniowychApplication of pressure trousers
 

 93.59Unieruchomienie, ucisk i zaopatrzenie rany - inneOther immobilization, pressure, and attention to wound
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl