Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 93.7Rehabilitacja mowy i czytania i rehabilitacja ślepotySpeech and reading rehabilitation and rehabilitation of the blind
 

 93.71Terapia dysleksjiDyslexia training
 

 93.72Terapia afazji (i dysfazji)Dysphasia training
 

 93.73Ćwiczenie mowy przełykowejEsophageal speech training
 

 93.74Terapia defektów wymowySpeech defect training
 

 93.75Leczenie/ćwiczenia wymowy - inneOther speech training and therapy
 

 93.76Ćwiczenia z psem przewodnikiem ociemniałychTraining in use of lead dog for the blind
 

 93.77Ćwiczenie pisma Braille/MoonaTraining in braille or Moon
 

 93.78Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzącychi osób z poważnymi wadami wzroku - inneOther rehabilitation for the blind
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl