Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 93Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewnePhysical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures
 

 93.9RespiratoroterapiaRespiratory therapy
 

Nie obejmuje:
Wprowadzenie rurki oddechowej (96.01-96.05)
Inna ciągła mechaniczna wentylacja (96.70-96.72);

 93.90Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)Non-invasive mechanical ventilation
 

 93.91Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)Intermittent positive pressure breathing [IPPB]
 

 93.92Inna wentylacja mechaniczna
 

 93.93Resuscytacja bezprzyrządowaNonmechanical methods of resuscitation
 

 93.94NebulizacjaRespiratory medication administered by nebulizer
 

 93.95Oksygenacja hiperbarycznaHyperbaric oxygenation
 

Nie obejmuje:
Oksygenacja rany (93.59);

 93.96Tlenoterapia - inneOther oxygen enrichment
 

Nie obejmuje:
Oksygenacja rany (93.59);

 93.97Komora dekompresyjnaDecompression chamber
 

 93.98Kontrola ciśnienia/składu powietrzaOther control of atmospheric pressure and composition
 

Nie obejmuje:
inhalacja tlenku azotu (00.12);

 93.99Respiratoroterapia - inneOther respiratory procedures
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl