Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 94Zabiegi związane z psychikąProcedures related to the psyche
 

 94.0Badanie psychologiczne i testyPsychologic evaluation and testing
 

 94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i ocenyPsychiatric interviews, consultations, and evaluations
 

 94.2Psychiatryczne leczenie biologicznePsychiatric somatotherapy
 

 94.3Indywidualna psychoterapiaIndividual psychotherapy
 

 94.4Inna psychoterapia i poradnictwoOther psychotherapy and counselling
 

 94.5Skierowanie na rehabilitację psychiatrycznąReferral for psychologic rehabilitation
 

 94.6Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacjaAlcohol and drug rehabilitation and detoxification
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl