Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 97Wymiana i usunięcie urządzeń terapeutycznychReplacement and removal of therapeutic appliances
 

 97.8Inne nieoperacyjne usunięcie urządzenia terapeutycznegoOther nonoperative removal of therapeutic device
 

 97.81Usunięcie drenu zaotrzewnowegoRemoval of retroperitoneal drainage device
 

 97.82Usunięcie drenu otrzewnowegoRemoval of peritoneal drainage device
 

 97.83Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznejRemoval of abdominal wall sutures
 

 97.84Usunięcie szwów z tułowia - niesklasyfikowane gdzie indziejRemoval of sutures from trunk, not elsewhere classified
 

 97.85Usunięcie tamponady tułowia - inneRemoval of packing from trunk, not elsewhere classified
 

 97.86Usunięcie przyrządu z brzucha - inneRemoval of other device from abdomen
 

 97.87Usunięcie przyrządu z tułowia - inneRemoval of other device from trunk
 

 97.88Usunięcie unieruchomienia zewnętrznegoRemoval of external immobilization device
 

 97.89Usunięcie innego przyrządu terapeutycznegoRemoval of other therapeutic device
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl