Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 99Inne zabiegi nieoperacyjneOther nonoperative procedures
 

 99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnychTransfusion of blood and blood components
 

 99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznejInjection or infusion of therapeutic or prophylactic substance
 

Obejmuje:
Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywanych podskórnie
domięśniowo
dożylnie;

 99.2Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznychInjection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance
 

Obejmuje:
Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywane podskórnie
domięśniowo
dożylnie;

 99.3Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnymProphylactic vaccination and inoculation against certain bacterial diseases
 

 99.4Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowymProphylactic vaccination and inoculation against certain viral diseases
 

 99.5Inne szczepienia ochronneOther vaccination and inoculation
 

 99.6Umiarawianie rytmu sercaConversion of cardiac rhythm
 

Nie obejmuje:
Przy otwartej klatce piersiowej - stymulacja elektryczna
bezpośredni masaż serca (37.91)
przy pomocy elektrody wprowadzonej drogą naczyń żylnych (37.99);

 99.7Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwiTherapeutic apheresis or other injection, administration, or infusion of other therapeutic or prophylactic substance
 

 99.8Różne zabiegi fizykalneMiscellaneous physical procedures
 

 99.9Inne różne zabiegiOther miscellaneous procedures
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl