Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.22)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 99Inne zabiegi nieoperacyjneOther nonoperative procedures
 

 99.9Inne różne zabiegiOther miscellaneous procedures
 

 99.99Pozostałe proceduryOther
 

 99.991Terapia pijawkowa
 

 99.992Podanie doustne tyreostatyków
 

 99.993Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
 

 99.994Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
 

 99.9950Kapilaroskopia
 

 99.9951Pedobarografia
 

 99.9953Dermatoskopia
 

 99.9954Videodermatoskopia
 

 99.9955Próby nadprogowe
 

 99.9956Test pochyleniowy - Tilt test
 

 99.9957Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 

 99.9958Badanie antygenów zgodności tkankowej w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
 

 99.9959Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie akcesu do układu żył centralnych typu "PORT"
 

 99.9960Próby kaloryczne
 

 99.9970Gustometria swoista
 

 99.9971Elektrogustometria
 

 99.9975Olfaktometria podmuchowa
 

 99.9976Psychofizyczny test identyfikacji zapachów
 

 99.9977Badanie węchu zestawem markerów
 

 99.999Pozostałe procedury - inne
 

 99.99900Odsysanie górnych dróg oddechowych
 

 99.99901Odsysanie - inne
 

 99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
 

 99.99903Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
 

 99.99904Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
 

 99.99905Uzyskanie dostępu dotętniczego
 

 99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
 

 99.99907Pomiar stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99908Pomiar stężenia karboksyhemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99909Pomiar stężenia glukozy w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99910Bezprzyrządowe udrożnienie górnych dróg oddechowych
 

 99.99911Konikopunkcja
 

ICD9 wersja 5.22 obowiązuje od 2015-01-01
Copyright © 2012 - icd9.pl