Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
16 Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99)Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
 99Inne zabiegi nieoperacyjneOther nonoperative procedures
 

 99.9Inne różne zabiegiOther miscellaneous procedures
 

 99.99Pozostałe proceduryOther
 

 99.991Terapia pijawkowa
 

 99.992Podanie doustne tyreostatyków
 

 99.993Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
 

 99.994Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
 

 99.9950Kapilaroskopia
 

 99.9951Pedobarografia
 

 99.9953Dermatoskopia
 

 99.9954Wideodermatoskopia
 

 99.9955Próby nadprogowe
 

 99.9956Test pochyleniowy - Tilt test
 

 99.9957Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 

 99.9958Badanie antygenów zgodności tkankowej w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
 

 99.9959Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu "PORT" wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej
 

 99.9960Próby kaloryczne
 

 99.9970Gustometria swoista
 

 99.9971Elektrogustometria
 

 99.9975Olfaktometria podmuchowa
 

 99.9976Psychofizyczny test identyfikacji zapachów
 

 99.9977Badanie węchu zestawem markerów
 

 99.999Pozostałe procedury - inne
 

 99.99900Odsysanie górnych dróg oddechowych
 

 99.99901Odsysanie - inne
 

 99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
 

 99.99903Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
 

 99.99904Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
 

 99.99905Uzyskanie dostępu dotętniczego
 

 99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
 

 99.99907Pomiar stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99908Pomiar stężenia karboksyhemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99909Pomiar stężenia glukozy w arterializowanej krwi włośniczkowej
 

 99.99910Bezprzyrządowe udrożnienie górnych dróg oddechowych
 

 99.99911Konikopunkcja
 

 99.99912Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
 

 99.99913Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)
 

 99.99914Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
 

 99.99915Wykonanie procedury endoprotezoplastyki rewizyjnej u pacjenta obcego
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl