Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
18 Inne (AA)
 AABadania laboratoryjne i inneLaboratory tests and other
 

 GBadania układu krzepnięcia
 

 G01alfa-2-antyplazmina
 

 G03Antytrombina III (AT III)
 

 G05Białko C
 

 G07Białko S
 

 G09Czas częściowej tromboplastyny (PTT)
 

 G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
 

 G13Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)
 

 G15Czas krwawienia
 

 G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
 

 G19Czas krzepnięcia pełnej krwi
 

 G21Czas protrombinowy (PT)
 

 G23Czas reptylazowy (RT)
 

 G25Czas trombinowy (TT)
 

 G26Czynnik krzepnięcia II (FII)
 

 G28Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)
 

 G29Czynnik krzepnięcia V (FV)
 

 G31Czynnik krzepnięcia VII (FVII)
 

 G33Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)
 

 G34Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)
 

 G35Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki
 

 G37Czynnik krzepnięcia X (FX)
 

 G39Czynnik krzepnięcia XI (FXI)
 

 G41Czynnik krzepnięcia XII (FXII)
 

 G43Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)
 

 G45Czynnik płytkowy 4
 

 G47Czynnik von Willebranda (vWF)
 

 G49D-Dimer
 

 G53Fibrynogen (FIBR)
 

 G55Fibrynopeptyd A (FIBP A)
 

 G57Fibrynopeptyd B (FIBP B)
 

 G59Fragmenty protrombiny 1 i 2
 

 G61Heparyna
 

 G63Heparyna niskocząsteczkowa
 

 G65Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
 

 G67Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)
 

 G68Miedź (Cu)
 

 G69Inhibitory krzepnięcia
 

 G70Oznaczenie aktywności czynnika IX
 

 G71Kininogen (120000) (HMWK)
 

 G73Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)
 

 G75Monomery fibryny
 

 G77Produkty degradacji fibryny (FDP)
 

 G79Plazminogen
 

 G81Prekalikreina
 

 G83Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)
 

 G85Tromboelastogram
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl