Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
18 Inne (AA)
 AABadania laboratoryjne i inneLaboratory tests and other
 

 TMonitorowanie stężenia leków
 

 T01Amikacyna
 

 T03Amiodaron
 

 T05Amitryptylina
 

 T07Chinidyna
 

 T09Chloramfenikol
 

 T11Cyklosporyna A (CsA)
 

 T13Dezypramina
 

 T15Digitoksyna
 

 T17Digoksyna
 

 T19Doksepina
 

 T21Dyzopyramid
 

 T23Etosuksymid
 

 T25Fenobarbital
 

 T27Fenytoina
 

 T285-Fluorouracyl (5-FU)
 

 T29Flekainid
 

 T30Gentamycyna
 

 T31Imipramina
 

 T33Karbamazepina
 

 T35Klomipramina
 

 T37Lidokaina
 

 T39Meksyletyna
 

 T41Metotreksat
 

 T43N-acetylo-prokainamid (NAPA)
 

 T45Netylmycyna
 

 T47Nortryptylina
 

 T49Prokainamid
 

 T51Propafenon
 

 T53Prymidon
 

 T54Sirolimus
 

 T55Teofilina
 

 T56Takrolimus
 

 T57Tobramycyna
 

 T59Walproinowy kwas
 

 T61Wankomycyna
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl