Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
2 Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego (06-07)Operations on the endocrine system
 07Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnychOperations on other endocrine glands
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: nadnerczy
Operacje w zakresie: szyszynki
Operacje w zakresie: przysadki
Operacje w zakresie: grasicy;
Nie obejmuje:
Odnerwienie kłębka aortalnego i szyjnego (39.8)
Operacje w zakresie jajników (65.0-65.99)
Zabiegi w zakresie trzustki (52.01-52.99)
Operacje w zakresie jąder (62.0-62.99);

 07.0Eksploracja w okolicy nadnerczyExploration of adrenal field
 

Nie obejmuje:
Nacięcie nadnercza (07.41);

 07.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicyDiagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus
 

 07.2Częściowe usunięcie nadnerczyPartial adrenalectomy
 

 07.3Obustronne usunięcie nadnerczyBilateral adrenalectomy
 

Nie obejmuje:
Obustronne częściowe usunięcie nadnercza - inne (07.29);

 07.4Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyńOther operations on adrenal glands, nerves, and vessels
 

 07.5Zabiegi w zakresie szyszynkiOperations on pineal gland
 

 07.6Resekcja przysadkiHypophysectomy
 

 07.7Inne zabiegi w zakresie przysadkiOther operations on hypophysis
 

 07.8Usunięcie grasicyThymectomy
 

 07.9Inne zabiegi w zakresie grasicyOther operations on thymus
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl