Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
2 Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego (06-07)Operations on the endocrine system
 07Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnychOperations on other endocrine glands
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: nadnerczy
Operacje w zakresie: szyszynki
Operacje w zakresie: przysadki
Operacje w zakresie: grasicy;
Nie obejmuje:
Odnerwienie kłębka aortalnego i szyjnego (39.8)
Operacje w zakresie jajników (65.0-65.99)
Zabiegi w zakresie trzustki (52.01-52.99)
Operacje w zakresie jąder (62.0-62.99);

 07.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicyDiagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus
 

 07.11Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczyClosed [percutaneous] [needle] biopsy of adrenal gland
 

 07.12Otwarta biopsja nadnerczyOpen biopsy of adrenal gland
 

 07.13Biopsja przysadki przezczołowaBiopsy of pituitary gland, transfrontal approach
 

 07.14Biopsja przysadki przezklinowaBiopsy of pituitary gland, transsphenoidal approach
 

 07.15Biopsja przysadki - inneBiopsy of pituitary gland, unspecified approach
 

 07.16Biopsja grasicyBiopsy of thymus
 

 07.17Biopsja szyszynkiBiopsy of pineal gland
 

 07.19Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicyOther diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus
 

Nie obejmuje:
Badanie mikroskopowe materiału z gruczołów dokrewnych wcześniej nieklasyfikowane (90.11-90.19)
Scyntygrafia przysadki (92.11);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl