Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
3 Zabiegi w zakresie oka (08-16)Operations on the eye
 12Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej okaOperations on iris, ciliary body, sclera, and anterior chamber
 

Nie obejmuje:
Zabiegi w zakresie rogówki (11.0-11.99);

 12.0Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu okaRemoval of intraocular foreign body from anterior segment of eye
 

 12.1Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówkiIridotomy and simple iridectomy
 

Nie obejmuje:
Usunięcie zaćmy (13.11-13.69)
Usunięcie zmiany tęczówki (12.41-12.42)
Wytworzenie przetoki twardówki (12.61-12.69);

 12.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej okaDiagnostic procedures on iris, ciliary body, sclera, and anterior chamber
 

 12.3Plastyka tęczówki i rogówkiIridoplasty and coreoplasty
 

 12.4Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowegoExcision or destruction of lesion of iris and ciliary body
 

 12.5Ułatwienie krążenia śródgałkowegoFacilitation of intraocular circulation
 

 12.6Wytworzenie przetoki twardówkiScleral fistulization
 

Nie obejmuje:
Eksploracyjne nacięcie twardówki (12.89);

 12.7Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznejOther procedures for relief of elevated intraocular pressure
 

 12.8Zabiegi w zakresie twardówkiOperations on sclera
 

Nie obejmuje:
Zabiegi naprawcze odklejenia siatkówki (14.41-14.59)
Wytworzenie przetoki twardówki (12.61-12.69);

 12.9Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej okaOther operations on iris, ciliary body, and anterior chamber
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl