Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
3 Zabiegi w zakresie oka (08-16)Operations on the eye
 14Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory okaOperations on retina, choroid, vitreous, and posterior chamber
 

 14.0Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu okaRemoval of foreign body from posterior segment of eye
 

Nie obejmuje:
usunięcie materiału wszczepionego chirurgicznie (14.6);

 14.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciałka szklistego i tylnej komory okaDiagnostic procedures on retina, choroid, vitreous, and posterior chamber
 

 14.2Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówkiDestruction of lesion of retina and choroid
 

Obejmuje:
Usunięcie chorio/retynopatii lub izolowanej zmiany naczyniówkowo-siatkówkowej;
Nie obejmuje:
ten zabieg w celu naprawy siatkówki (14.31-14.59);

 14.3Zabieg naprawczy rozerwania siatkówkiRepair of retinal tear
 

Obejmuje:
Zabieg naprawczy ubytku siatkówki;
Nie obejmuje:
zabieg naprawy odwarstwienia siatkówki (14.41-14.59);

 14.4Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepemRepair of retinal detachment with scleral buckling and implant
 

 14.5Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówkiOther repair of retinal detachment
 

Obejmuje:
J.w. z drenażem;

 14.6Usunięcie wszczepionego materiału z tylnej części okaRemoval of surgically implanted material from posterior segment of eye
 

 14.7Zabiegi w zakresie ciała szklistegoOperations on vitreous
 

 14.9Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inneOther operations on retina, choroid, and posterior chamber
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl