Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
4 Zabiegi w zakresie ucha (18-20)Operations on the ear
 18Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznegoOperations on external ear
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - małżowiny
Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - przewodu słuchowego;

 18.0Nacięcie ucha zewnętrznegoIncision of external ear
 

Nie obejmuje:
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia (98.11);

 18.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznegoDiagnostic procedures on external ear
 

 18.2Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznegoExcision or destruction of lesion of external ear
 

 18.3Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznegoOther excision of external ear
 

Nie obejmuje:
Biopsja ucha zewnętrznego (18.12);

 18.4Szycie rany ucha zewnętrznegoSuture of laceration of external ear
 

 18.5Chirurgiczna korekcja odstających uszuSurgical correction of prominent ear
 

 18.6Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowegoReconstruction of external auditory canal
 

 18.7Inna plastyka ucha zewnętrznegoOther plastic repair of external ear
 

 18.9Operacje ucha zewnętrznego - inneOther operations on external ear
 

Nie obejmuje:
Płukanie ucha (96.52)
Tamponada zewnętrznego przewodu słuchowego (96.11)
Usunięcie woskowiny (96.52)
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia (98.11);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl